Wat betekent Thomas voor uw kind?

Thomas is een echte vriend. Geïnspireerd door de avonturen van Thomas in de boeken en tv-serie maakt uw kind met zijn treinen zijn eigen verhalen. Hierdoor leert uw kind belangrijke levenslessen over problemen oplossen en emoties.

Fysiek

Ontwikkeling van de zintuigen

De taferelen, kleuren, stemmen, geluiden, materialen en locaties uit de wereld van Thomas stimuleren de fantasie en zintuigen van kinderen.

Fijnmotorische vaardigheden

Op de vloer spelen met de locomotieven bevordert de oog-handcoördinatie en de fijnmotorische vaardigheden.

Grofmotorische vaardigheden

Door met de treinen te spelen worden kinderen gestimuleerd te bewegen.

Evenwicht & coördinatie

Terwijl ze helemaal opgaan in hun treinenverhaal, zijn kinderen druk met het verplaatsen van treinen en treinwagons en oefenen ze zo hun evenwichtsgevoel en coördinatie.

}

Cognitieve vaardigheden

Nieuwsgierigheid en nieuwe ontdekkingen

Thomas-speelgoed en de tv-serie en films inspireren kinderen om te onderzoeken hoe dingen werken.

Fantasie en creativiteit

Na een aflevering van de tv-serie of een Thomas-verhaal gaan kinderen hun eigen verhalen over de wereld van Sodor bedenken. Ze spelen de thema's uit de verhalen na met locomotieven, accessoires en locaties.

Denkvermogen & probleemoplossing

Kinderen willen graag weten hoe dingen werken. U ziet ze nadenken en experimenteren terwijl ze met de hendeltjes, hellingen en ladingen spelen.

Begrijpend leren

Kinderen zien hoe een wagon wordt aangekoppeld met behulp van de magneetkoppeling. Ze rijden met de trein van een helling af en over een brug. En ze beginnen allerlei concepten te begrijpen, zoals over/onder, in/uit, snel/langzaam, magnetisme en zwaartekracht.

}

Sociaal & emotioneel

Samen delen & samenwerken

Met zijn vriendjes speelt uw kind thema's uit de Thomas-serie na: medeleven, om beurten spelen, samenwerken en nog veel meer.

Luisteren & communiceren

Uw kind luistert en kijkt gefascineerd naar de avonturen van Thomas en zijn vriendjes en wil daarna graag alles weten over de achterliggende thema's.

Zelfexpressie en zelfvertrouwen

Er zijn zo veel figuren in Sodor dat uw kind zich bewust wordt van diversiteit en meer zelfvertrouwen krijgt als zelfstandige persoonlijkheid.

Veiligheid & geluk

Hoe vaker uw kind Thomas en zijn vriendjes ziet, hoe meer ze hem vertrouwd zullen voorkomen. De glimlach die op het gezicht van uw kind verschijnt als hij Thomas ziet, is de glimlach van iemand die een goede bekende ziet.

Terug naar boven
}